KONTAKT

1 Fundera på hur mycket buller du utsätts för.
Att begränsa bullret du utsätts för är en bra början till att skydda hörseln och använd bra och bekväma hörselskydd. Tänk på det redan i tidig ålder, eftersom effekterna av höga ljudnivåer visar sig långt senare i livet i form av nedsatt hörsel.

2 Ge dina öron en paus.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man använder hörlurar högst en timme om dagen.

3 Lyssna bara på hög volym under kort tid.
Enstaka gånger är det inte farligt att höra ett högt ljud. Ju högre volym desto kortare tid kan du lyssna innan det blir riskfyllt. Du kan ladda ner en app och mäta olika ljudvolymer.

4 Använd öronproppar och hörselskydd.
Var alltid uppmärksam på signalerna från din kropp eftersom den talar om för dig när dina öron fått nog. Signalerna är: Tillfällig hörselnedsättning och tjutande ljud.

Källa WHO Susanne Nemnholt, doktor i audiologi och forskare på Syddansk Universitet och Odense Universitetshospital i Danmark.