KONTAKT

Aktuellt

Drömjakt Sunne 2022

Vi kommer att vara på plats fredag den 5 augusti kl 10-17 och lördag 6 augusti kl 10-16 på Sunne Jaktmässa 2022, i Rottneros Park.

Då finns det möjlighet att göra avtryck för hörselskydd. Vi kan prata hörsel och hörselskydd med dig.

Så bevarar du din hörsel bäst

1 Fundera på hur mycket buller du utsätts för.
Att begränsa bullret du utsätts för är en bra början till att skydda hörseln och använd bra och bekväma hörselskydd. Tänk på det redan i tidig ålder, eftersom effekterna av höga ljudnivåer visar sig långt senare i livet i form av nedsatt hörsel.

2 Ge dina öron en paus.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man använder hörlurar högst en timme om dagen.

3 Lyssna bara på hög volym under kort tid.
Enstaka gånger är det inte farligt att höra ett högt ljud. Ju högre volym desto kortare tid kan du lyssna innan det blir riskfyllt. Du kan ladda ner en app och mäta olika ljudvolymer.

4 Använd öronproppar och hörselskydd.
Var alltid uppmärksam på signalerna från din kropp eftersom den talar om för dig när dina öron fått nog. Signalerna är: Tillfällig hörselnedsättning och tjutande ljud.

Källa WHO Susanne Nemnholt, doktor i audiologi och forskare på Syddansk Universitet och Odense Universitetshospital i Danmark.

KONTAKT

Maria Eriksson
leg. audionom

BESÖKSADRESS

Bräcke Diakoni
Vårdcentralen Centrum
Kungsgatan 5
441 30 Alingsås