KONTAKT

Så bevarar du din hörsel bäst

1 Fundera på hur mycket buller du utsätts för.Att begränsa bullret du utsätts för är en bra början till att skydda hörseln och använd bra och bekväma hörselskydd. Tänk på det redan i tidig ålder, eftersom effekterna av höga ljudnivåer visar sig långt senare i livet i...